Welcome to our official website!!

qrcode.png
Click here for the mobile website

 

คลังสินค้าสุขสวัสดิ์ Suksawad Warehouse

 

พื้นที่ให้เช่าและบริการรับฝากสินค้า Rent and Depository

พื้นที่ให้เช่าและบริการรับฝากสินค้า Rent and Depository
 
Suksawad Warehouse ธีรชัยคลังสินค้า สาขาสุขสวัสดิ์
ด้รับการรับรองมาตรฐานคลังสินค้า 5 ดาว จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ที่ตั้ง : 
297 หมู่ 2  ซอยกำนันเจิม  ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290  โทร. 02-425-8989 แฟกซ์ 02-425-0485
 
 
รายละเอียดคลังสินค้า สาขาสุขสวัสดิ์
ลักษณะ         คลังขนาดใหญ่แบ่งให้เช่าและให้บริการรักฝากสินค้า สถานที่กว้างขวาง ขนถ่ายสินค้า                                 ได้สะดวกและรองรับการจอดรถบรรทุกและรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
 
พื้นที่ให้บริการ         40,000 ตารางเมตร
ความสูงของอาคาร    27เมตร
พื้นที่รับน้ำหนัก 5 ตัน/ตารางเมตร
สิงอำนวยความสะดวก น้ำ ไฟ โทรศัพท์
                                รปภ. และ CCTV 24ชั่วโมง
 
 
Our Services บริการของเรา
  * ให้เช่าคลังสินค้า
  * บริการรับฝากสินค้า 

 
สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า Facilities
1.) บริการรถยก Folk Lift
2.) บริการแรงงานขนถ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า Manpower
3.) บริการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด Transportation
4.) อุปกรณ์เสริม Dock Levelers
5.) เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรุทุกสำหรับลูกค้าคลังสินค้า ขนาด 80ตัน Weighing Measurement
6.) บริการ Repack สินค้า
7.) รายงาน / วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ stock สินค้าของลูกค้า Stock Movement reprot
8.) ระบบรักษาความปลอดภัย 24ชั่วโมง ด้วยกล้อง Security guard and CCTV 24hrs.
 

  
ความสะดวกในการเดินทาง และ ขนส่งสินค้า
คลังสุขสวัสดิ์  จุดศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้และภาคเหนือ
      * ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ เชื่อมกับทางสายสำคัญ
  คลังสุขสวัสดิ์ - ทางด่วนเฉลิมมหานคร ด่านสุขสวัสดิ์ 10 กิโลเมตร
  คลังสุขสวัสดิ์ - สะพานภูมิพล 1 และ สะพานภูมิพล 2  9 กิโลเมตร
  คลังสุขสวัสดิ์ - วงแหวนรอบนอกด้านทิศใต้ 5 กิโลเมตร
  คลังสุขสวัสดิ์ - ท่าเรือ BMT (อยู่เยื้องกับท่าเรือ BMT) 4 กิโลเมตร
  คลังสุขสวัสดิ์ - ท่าเรือคลองเตย 20 กิโลเมตร
  คลังสุขสวัสดิ์ - ถนนสาทร          20 กิโลเมตร 
  คลังสุขสวัสดิ์ - ถนนสีลม          22 กิโลเมตร
   คลังสุขสวัสดิ์ - ถนนพระราม 2                                18 กิโลเมตร     
 
 
 

Layout

Layout
 

บรรยากาศโดยรอบ

บรรยากาศโดยรอบ
 

Warehousing Advantages (ประโยชน์ของคลังรับฝากสินค้า)

 
 Warehousing Advantages (ประโยชน์ของคลังรับฝากสินค้า)
* Eficient Manpower Cargo Handing (for both in out Cargo Handing)
  มีพนักงานให้บริการขนถ่ายสินค้าเข้าและออก

* Cargo Loss or Damage Guarantee
  รับประกันสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย

* Space Rental Availability (for every Cargoneed)
  มีพื้นที่ให้บริการเช่าตามขนาดที่ต้องการ

* Fire Protection System
  มีระบบป้องกันอัคคีภัย

* Strict Entry Authorization Procedure
  ระบบควบคุมสินค้าเข้าออกโดยผู้มีอำนาจ

* Pest Control and Protection System
  มีระบบควบคุมแมลง และสัตว์ต่าง ๆ

* Eliminating Warehouse or Property Investment
  ไม่ต้องลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้า
 

สินค้าไม่รับฝาก

สินค้าไม่รับฝาก
 
  1. กาบมะพร้าว และเส้นใยมะพร้าว   35.ไนเตรทของโซดา
  2. การบูร   36.ไนโตรกลีเซอรีน
  3. กระสุนปืนเล็ก   37.เบนโซลิน
  4. กระสอบป่าน นอกจากที่ได้อัดแน่นแล้ว   38.เบนซิน
  5. กำมะถัน   39.ไบซัลไฟด์ของคาร์บอน
  6. ขี้ไหม   40.ปรัสเตสของโปแตส
  7. ไขมัน ไม่รวมเนย และเนยเทียม   41.ปีโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของเหลวของมัน
  8. ไขสัตว์   42.โปแตสเซี่ยม
  9. ไขสบู่   43.โปแตสเซี่ยมคลอเรต
  10.แคลเซี่ยมคาร์ไบด์   44.โปแตสเซี่ยมไซยาไนต์
  11.แคมไฟน์   45.โปแตสเซี่ยมซัลไฟด์
  12.คลอเรตทุกชนิด   46.โปแตสเซี่ยมไนเตรด
  13.คอดิลลา   47.โปแตสเซี่ยมไนไตรท์
  14.คอร์ไดท์   48.โปแตสเซี่ยมเพอริไซยาไนด์
  15.เซลลูลอยด์ และโซโลไนด์   49.โปแตสเซี่ยมไบโครเมด
  16.เชื้อประทุ   50.โปแตสเซี่ยมไบนอกซาเลด
  17.ดินประสิว หรือดินปืน   51.โปแตสเซี่ยมเปอร์คลอเรด
  18.ถ่าน (ผง)   52.โปแตสเซี่ยมเปอร์ซัลเฟต
  19.ไนเตรทของน้ำตาล หรือน้ำมัน   53.โปแตสเซี่ยมเปอร์แมงกาเนต
  20.ดอกไม้ไฟ หรือประทัด   54.โปแตสเซี่ยมเปอร์อ๊อกไซด์
  21.พลุ   55.โปแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์
  22.เทียนไข   56.ฟอสฟอรัส
  23.น้ำมันก๊าด   57.ฝ้าย,ปอ, ป่าน
  24.นุ่น   58.เส้นไม้ไผ่
  25.น้ำมันดิน หรือน้ำมันชักเงา   59.หญ้าแห้ง, หญ้าทุกชนิด และฟาง
  26.น้ำมันยานยนต์   60.ไม้ขีดไฟทุกชนิด
  27.น้ำมันทิพย์   61.วัตถุระเบิด
  28.น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันเนย   62.เส้นใยขนสัตว์
  29.น้ำมันสน หรือน้ำมันหิน   63. เศษผ้า หรือเศษของทุกชนิด
  30.ยางสน   64. เส้นใยจากพืชทุกชนิด
  31.น้ำมันทุกชนิด (นอกจากน้ำมันพืช    65.สุราทุกชนิดที่ไม่บรรจุขวด
       หรือหัวน้ำมันที่ระเหยได้ซึ่งบรรจุไว้ในขวด)
  32.แนพธา   66.สีย้อม หรือสีกำมะถัน และ สี (ชนิดเหลว)
  33.แนพธาลิน   67.อาเซททีลีน (เหลว)
  34.อ๊อกซาเลตของโปแตส   68.เอสเซียน
<<Teerachai Group>> 239 Moo 11, Sukawat Rd., Naiklongbangplakod, Phrasamutchedi, Samutprakarn 10290 TEL:662-425-8989 FAX:02-425-0485