ภาษา : ไทย

คลังสินค้าพระประแดง 

เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 

เลขที่ 5 หมู่10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-818-4463

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า : 085-234-6262

เจ้าหน้าการตลาด : 092-276-8487,081-825-7172

Fax : 02-818-4463

E-mail : op_twc1@teerachai.co.th

Website : www.teerachai.co.th