ภาษา : ไทย

คลังสินค้าสุขสวัสดิ์ 

เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.

เลขที่ 239 หมู่11 ซอยสุขสวัสดิ์94 (ซอยกำนันเจิม) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-425-8989 ต่อ 174, 186, 183

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า : 086-330-5401, 063-191-2722

เจ้าหน้าการตลาด : 092-276-8487,081-825-7172

Fax : 02-425-0709

E-mail : op_twc2@teerachai.co.th

Website : www.teerachai.co.th